Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Koszyk

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Aktualności

Polska bezgotówkowa

30.01.2018

Firma Arfis przy współpracy z operatorem Paytel SA przystąpiła do programu "polska bezgotówkowa". 

Oznacza to finansowanie terminala przez okres 12 miesięcy. W celu przystąpienia do programu skontaktuj się z nami.

Korzyści:

- 0 PLN za dzierżawę terminala płatniczego przez 12 miesięcy 

- 0 PLN kosztów transakcji do 100.000 zł 

- 0 PLN za instalacje 

- 0 PLN za szkolenie 

Wymagania: 

- Podpisanie oświadczenia o braku posiadania terminala kart płatniczych przez okres 12 miesięcy wstecz.

Skontaktuj się z nami w celu przystąpienia do programu "polska bezgotówkowa"

Po okresie 12 miesięcy, opłaty za dzierżawę i prowizję dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce "terminale kart płatniczych"

Dnia 27.12.2017 popisano zwolnienie z obowiązku stosowania kas w 2018 roku.

08.01.2018

LINK DO ROZPORZĄDZENIA:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2454

Tekst opracował producent kas fiskalnych Novitus. 

Poprawki projektu o kasach online z dnia 18 września.

21.12.2017

Producent Novitus wyróżnił zmiany, które zostały wprowadzone do projektu ustawy z dnia 18.09.2017: 

https://online.novitus.pl/aktualnosci,kolejna-wersja-projektu-ustawy-o-vat-zostala-wlasnie-opublikowana,27

"Nowa wersja dokumentu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów zawiera kilka istotnych poprawek.
W opublikowanym dokumencie zrezygnowano z obowiązku umieszczania NIPu nabywcy na paragonach, który miał być niezbędny w celu późniejszego wystawienia faktury VAT. Usunięta została możliwość wymiany pamięci fiskalnej w kasach fiskalnych z kopią papierową. Nowy projekt ustawy przewiduje również karę w wysokości 500 zł dla podatnika, który nie wykona w terminie przeglądu technicznego kasy. Karę nakładać będzie naczelnik Urzędu Skarbowego w drodze decyzji, na podstawie braku zapisów w książce kasy lub zarejestrowania tego zdarzenia w rejestrze zdarzeń w Centralnym Repozytorium Kas. W/w karę podatnik uiszcza bez wezwania w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji"


W projekcie bardziej precyzyjnie zostały również wymienione grupy podatników objęte obowiązkiem stosowania kas online.
1). Od 1 stycznia 2019:
a). Świadczenie usług:naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów
b). dostawy benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych
(w poprzednim projekcie było: świadczący usługi: motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych
2). Od 1 lipca 2019:
Świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania
(było: świadczący usługi gastronomiczne i budowlane). Budowlankę przeniesiono na następny termin.
3). Od 1 stycznia 2020:
Świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanychw zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu
(było: świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness).

 

Dodano lekarzy i prawników

Wymianie na online u podatników podlegają tylko te kasy, na których podatnicy prowadzą ewidencję w/w sprzedaży, dostaw lub usług (czyli jeśli ktoś ma stację paliw i w innym sklepie jeszcze sprzedaje np. odzież, to do sprzedaży odzieży może używać kas z kopią papierową lub elektroniczną).

 

Pełny tekst dokumentu: http://legislacja.rcl.gov.pl

Sprawdź kto będzie zobligowany do korzystania z urządzeń fiskalnych od 2018 roku !

20.12.2017

Dnia 20.12.2017 został wysłany projekt w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. 

Producent Novitus sporządził najważnijsze zapisy wynikające z dokumentu:

 

"1. Utrzymano limit obrotu na poziomie 20.000 zł
 
2. W zakresie zwolnień przedmiotowych, zaproponowano likwidację zwolnienia dla usług w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe, (pozycja 25 załącznika do obecnego rozporządzenia) z uwagi na zgłaszane sygnały dotyczące zaniżania obrotów przez podatników.
 
3. W zakresie określenia katalogu czynności, do których nie mają zastosowania żadne tytuły zwolnieniowe, mając na uwadze zgłaszane postulaty w rozporządzeniu zaproponowano objąć obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na poziom osiąganych obrotów:
a) usługi kulturalne i rozrywkowe - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
b) usługi związane z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
c) usługi w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe.
 
4. W/w czynności zwolnienie ze stosowania kas fiskalnych tracą z dniem 31 marca 2018 roku.
 
5. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2018 roku
 

6. Knsultacje publiczne projektu rozporządzenia przewidziane są do 6 grudnia 2017"

Link do strony rządowej : http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12305810/katalog/12475410#12475410

Projekt ustawy z dnia 18.09.2017 o VAT

22.09.2017

Dnia 18.09.2017 Ministerstwo opublikowało projekt ustawy odnośnie VAT. 

Link: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303053

Warszawa_-_Supraporty_-_Ministerstwo_Finansów.JPG

Producent kas przygotował 17 kluczowych informacji:

1.Projekt wprowadza Centralne Repozytorium Kas którego administratorem i danych w nim zawartych jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
2. Projekt wprowadza możliwość stosowania kas rejestrujących przesyłających informacje do centralnego systemu informatycznego czyli Centralnego Repozytorium Kas.
3. Wprowadzane projektem nowe kasy będą przesyłały do Centralnego Repozytorium Kas informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. Dane te będą zanonimizowane co do klientów dokonujących zakupów.
4. Projekt zakłada, że w/w dane będą przesyłane przez kasy w sposób ciągły i zautomatyzowany.
5. Podatnik będzie musiał zapewnić połączenie kasy z Centralnym Repozytorium Kas. Jeśli zapewnienie łączności będzie „niemożliwe w sposób ciągły” podatnik musi wystąpić do naczelnika US o pozwolenie na przekazywanie danych z kasy w ustalonych odstępach czasowych.
6. Projekt dopuszcza stosowanie również kas z kopią papierową oraz elektroniczną kopią paragonu, jednak te kasy będą stopniowo wycofywane z rynku. Kasy z kopią papierową nie będą mogły mieć wymienianej pamięci fiskalnej po jej zapełnieniu (będzie możliwa wymiana pamięci fiskalnej w przypadku uszkodzenia).
7. Homologacje dla kas z elektronicznym zapisem kopii zachowują ważność do końca 2022 roku
8. Homologacje dla kas z kopią papierową zachowują ważność do końca 2018 roku.
9. Projekt zakłada, że faktury VAT będzie można wystawić dla przedsiębiorców jedynie do paragonów, na których podczas emisji umieszczono NIP Nabywcy. Jeśli sprzedawca ma kasę bez funkcji NIPu Nabywcy, podatnik musi poinformować sprzedawcę że jego zakup nie powinien być zarejestrowany w kasie jako paragon, tylko chce otrzymać fakturę. Jeśli paragon, do którego wystawiana jest faktura nie miał zarejestrowanego NIPu Nabywcy, to faktura również nie może być oznaczona NIPem nabywcy (nie można rozliczyć w koszty, ale może służyć jako dokument zakupu do gwarancji.
10. Dopuszcza się stosowanie kas: zakupionych przez podatnika, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub podobnej umowy, pod warunkiem, że w dniu fiskalizacji miały ważną homologację.
11. Podatnikom zobowiązanym do zakupu kasy online przysługuje nowe odliczenie od podatku w wysokości 90% (nie więcej niż 1000 zł) ceny zakupu kasy.
12. Jeśli taki podatnik skorzystał już z odliczenia za zakup dotychczas używanej kasy (a nie minęło 3 lata), nie musi tego odliczenia zwracać.
13. Odliczenie ma być zwrócone jeśli zakończono działalność przed upływem 4 lat lub nie wykonano obowiązkowego przeglądu serwisowego kasy.
14. Podatnicy kupujący kasy z kopią papierową lub elektroniczną mają dotychczasowe odliczenie (700 zł i obowiązek stosowania przez 3 lata).
15. Projekt określa grupy podatników, którzy w pierwszej kolejności będą musieli wymienić kasy na onlineowe. Zakłada, że na obecnie stosowanych kasach:
tylko do 31 grudnia 2018 roku będą mogli pracować świadczący usługi: motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.
- do 30 czerwca 2019 kasy onlineowe muszą zakupić i zainstalować podatnicy świadczący usługi gastronomiczne i budowlane.
- od 1 stycznia 2020 roku na kasy onlineowe musza przejść świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness.
16. Prezes GUM będzie mógł wydać decyzję zmieniającą wydane wcześniej „potwierdzenie” dla kasy (homologację) jeśli producent zmieni oprogramowanie kasy. Producent nie będzie musiał robić ponownej homologacji i badań podzespołów (hardware), które nie uległy zmianie.
17. Projekt ustawy podlega notyfikacji w UE (3 miesiące).

Przeglądy serwisowe.

30.06.2017

Urządzenia fiskalne muszą przechodzić obligatoryjne przeglądy techniczne, które wykonywane są raz w przeciąg dwóch lat. Każdy przegląd rejestrowany, oraz fakturowany jest w książce serwisowej. Możliwe jest również wykonywanie przeglądów technicznych co roku.

Wykonując przegląd techniczny (roczny) przedłużamy gwarancję na pamięć fiskalną

Życie kasy fiskalnej.

30.06.2017

Urządzenia fiskalne mogą wykonać 1830 raportów dobowych.

W zależności od częstotliwości użytkowania kasy nasz okres funkcjonowania kasy wzrasta, lub maleje.

Dla przykłądu jeżeli robimy raporty dobowe od Poniedziałku, do Piątku wykonujemy średnio 20 raportów w przciągu miesiąca, 240 w przeciągu roku

łatwo można oszacować to że nasze urządzenie będzie funkcjonować prawie 8 lat.

Warto pamiętać że jeżeli robimy raporty dobowe od Poniedziałku do Soboty nasze urządzenie będzie funkcjonować około 6,5 lat.

Pracując w każdy dzień miesiąca kasa średnio będzie działać 6 lat.

Odpis z urzędu na pierwszą kase fiskalną.

30.06.2017

Urząd Skarbowy zwraca nam 70% wartości urządzenia, jednak kwotę nie większą niż 700zł.

Zwrot pieniędzy przysługuje tylko i wyłącznie na pierwszą kasę zakupioną na dany NIP.

*Co jeżeli kupię 3 urządznia fiskalne ?

Przy zakupie 3 urządzeń przysługuje nam zwrot na każde zakupione urządzenie, fiskalizacja jednak musi odbywać się w odstępie miesiąca

od poprzedniej fiskalizacji.

Witryna stworzona na platformie