Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Aktualności

Projekt ustawy z dnia 18.09.2017 o VAT

22.09.2017

Dnia 18.09.2017 Ministerstwo opublikowało projekt ustawy odnośnie VAT. 

Link: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303053

Warszawa_-_Supraporty_-_Ministerstwo_Finansów.JPG

Producent kas przygotował 17 kluczowych informacji:

1.Projekt wprowadza Centralne Repozytorium Kas którego administratorem i danych w nim zawartych jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
2. Projekt wprowadza możliwość stosowania kas rejestrujących przesyłających informacje do centralnego systemu informatycznego czyli Centralnego Repozytorium Kas.
3. Wprowadzane projektem nowe kasy będą przesyłały do Centralnego Repozytorium Kas informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. Dane te będą zanonimizowane co do klientów dokonujących zakupów.
4. Projekt zakłada, że w/w dane będą przesyłane przez kasy w sposób ciągły i zautomatyzowany.
5. Podatnik będzie musiał zapewnić połączenie kasy z Centralnym Repozytorium Kas. Jeśli zapewnienie łączności będzie „niemożliwe w sposób ciągły” podatnik musi wystąpić do naczelnika US o pozwolenie na przekazywanie danych z kasy w ustalonych odstępach czasowych.
6. Projekt dopuszcza stosowanie również kas z kopią papierową oraz elektroniczną kopią paragonu, jednak te kasy będą stopniowo wycofywane z rynku. Kasy z kopią papierową nie będą mogły mieć wymienianej pamięci fiskalnej po jej zapełnieniu (będzie możliwa wymiana pamięci fiskalnej w przypadku uszkodzenia).
7. Homologacje dla kas z elektronicznym zapisem kopii zachowują ważność do końca 2022 roku
8. Homologacje dla kas z kopią papierową zachowują ważność do końca 2018 roku.
9. Projekt zakłada, że faktury VAT będzie można wystawić dla przedsiębiorców jedynie do paragonów, na których podczas emisji umieszczono NIP Nabywcy. Jeśli sprzedawca ma kasę bez funkcji NIPu Nabywcy, podatnik musi poinformować sprzedawcę że jego zakup nie powinien być zarejestrowany w kasie jako paragon, tylko chce otrzymać fakturę. Jeśli paragon, do którego wystawiana jest faktura nie miał zarejestrowanego NIPu Nabywcy, to faktura również nie może być oznaczona NIPem nabywcy (nie można rozliczyć w koszty, ale może służyć jako dokument zakupu do gwarancji.
10. Dopuszcza się stosowanie kas: zakupionych przez podatnika, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub podobnej umowy, pod warunkiem, że w dniu fiskalizacji miały ważną homologację.
11. Podatnikom zobowiązanym do zakupu kasy online przysługuje nowe odliczenie od podatku w wysokości 90% (nie więcej niż 1000 zł) ceny zakupu kasy.
12. Jeśli taki podatnik skorzystał już z odliczenia za zakup dotychczas używanej kasy (a nie minęło 3 lata), nie musi tego odliczenia zwracać.
13. Odliczenie ma być zwrócone jeśli zakończono działalność przed upływem 4 lat lub nie wykonano obowiązkowego przeglądu serwisowego kasy.
14. Podatnicy kupujący kasy z kopią papierową lub elektroniczną mają dotychczasowe odliczenie (700 zł i obowiązek stosowania przez 3 lata).
15. Projekt określa grupy podatników, którzy w pierwszej kolejności będą musieli wymienić kasy na onlineowe. Zakłada, że na obecnie stosowanych kasach:
tylko do 31 grudnia 2018 roku będą mogli pracować świadczący usługi: motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.
- do 30 czerwca 2019 kasy onlineowe muszą zakupić i zainstalować podatnicy świadczący usługi gastronomiczne i budowlane.
- od 1 stycznia 2020 roku na kasy onlineowe musza przejść świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness.
16. Prezes GUM będzie mógł wydać decyzję zmieniającą wydane wcześniej „potwierdzenie” dla kasy (homologację) jeśli producent zmieni oprogramowanie kasy. Producent nie będzie musiał robić ponownej homologacji i badań podzespołów (hardware), które nie uległy zmianie.
17. Projekt ustawy podlega notyfikacji w UE (3 miesiące).

Przeglądy serwisowe.

30.06.2017

Urządzenia fiskalne muszą przechodzić obligatoryjne przeglądy techniczne, które wykonywane są raz w przeciąg dwóch lat. Każdy przegląd rejestrowany, oraz fakturowany jest w książce serwisowej. Możliwe jest również wykonywanie przeglądów technicznych co roku.

Wykonując przegląd techniczny (roczny) przedłużamy gwarancję na pamięć fiskalną

Życie kasy fiskalnej.

30.06.2017

Urządzenia fiskalne mogą wykonać 1830 raportów dobowych.

W zależności od częstotliwości użytkowania kasy nasz okres funkcjonowania kasy wzrasta, lub maleje.

Dla przykłądu jeżeli robimy raporty dobowe od Poniedziałku, do Piątku wykonujemy średnio 20 raportów w przciągu miesiąca, 240 w przeciągu roku

łatwo można oszacować to że nasze urządzenie będzie funkcjonować prawie 8 lat.

Warto pamiętać że jeżeli robimy raporty dobowe od Poniedziałku do Soboty nasze urządzenie będzie funkcjonować około 6,5 lat.

Pracując w każdy dzień miesiąca kasa średnio będzie działać 6 lat.

Odpis z urzędu na pierwszą kase fiskalną.

30.06.2017

Urząd Skarbowy zwraca nam 70% wartości urządzenia, jednak kwotę nie większą niż 700zł.

Zwrot pieniędzy przysługuje tylko i wyłącznie na pierwszą kasę zakupioną na dany NIP.

*Co jeżeli kupię 3 urządznia fiskalne ?

Przy zakupie 3 urządzeń przysługuje nam zwrot na każde zakupione urządzenie, fiskalizacja jednak musi odbywać się w odstępie miesiąca

od poprzedniej fiskalizacji.

Dokumenty do Urzędu Skarbowego

30.06.2017

Następnym krokiem po fiskalizacji jest dostarczenie do Urzędu Skarbowego "Zawiadomienie podatnika o fiskalizacji urządzenia",

w przeciągu 7 dni od daty fiskalizacji,

wypełnione dokumenty w dwóch egzemplarzach wystawiamy państwu przy fiskalizacji urządzenia.

W dokumencie zawarte są informacje o miejscu wykonywania działalności, miejsce siedziby wykonywania działalności, data fiskalizacji, numery seryjne i unikatowe urządzenia.

WAŻNE: Trzeba pamiętać o tym że przy zmianie adresu siedziby wykonywania działaności należy poinformować Urząd, oraz zmienić dane nagłówka w urządzeniu

Książka seriwsowa urządzenia

30.06.2017

Każde urządzenie fiskalne posiada swoją książkę serwisową. Potocznie mówiąc jest to dokument tożsamości naszej kasy. W książce zawarte są dane właściciela kasy, numery seryjne urządzenia, data fisklizacji. Wszystkie zmiany, oraz przeglądy rejestrowane są w książce serwisowej.

WAŻNE: Książke serwisową, należy zawsze posiadać w miejscu gdzie jest urządzenie fiskalne.

Fiskalizacja urządzenia.

30.06.2017

Urządzenie do momentu fiskalizacji nie rejestrowało żadnych zdarzeń na kasie. Mogliśmy swobodnie nabijać dowolne produkty z dowolną ceną.

Po fiskalizacji nadal można edytować towary, godzinę, nagłówek, oraz logo.

Natomiast już po fiskalizacji nie będziemy mogli zmienić NIP`u użytkownika kasy, oraz aktualnej daty. Po wykonaniu fiskalizacji otrzymają państwo od nas pierwszy raport dobowy kasy fiskalnej, świadczący o sfiskalizowanym urządzeniu.

Kasa fiskalna przypisana jest do naszego numeru NIP

Po zmianie numeru NIP, należy odczytać urządzenie.

Zakup urządzenia

30.06.2017

Przy zakupie kasy powinniśmy przygotować kilka istotnych rzeczy: NIP firmy, listę i cennik towarów, które mają znaleźć się w kasie fiskalnej.

Jeżeli posiadasz logo firmy, jest możliwość wgrania logo do nagłówka.

Jeżeli nie wiesz jakie urządzenie będzie odpowiednie do Twoich potrzeb skontaktuj się z nami:

biuro@arfis.pl

dominik@arfis.pl

+56 477 25 42

Witryna stworzona na platformie